Guests online

Publikacje

Wybrane publikacje dotyczące projektu:

 1. Godlewska, M., Wiszniewski, B.: "Distributed MIND - A New Processing Model Based on Mobile Interactive Documents", Lecture Notes in Computer Science, vol. 6068, Proc. PPAM 2009, Wrocław, Poland, Springer Verlag 2010, Wyrzykowski, R., Dongarra, J., Karczewski, K., Wasniewski, J. (eds), str. 244-249, (doi:10.1007/978-3-642-14403-5_26).
 2. Godlewska, M.: "Agent system for managing distributed mobile interactive documents". Proc. 4th KES Int. Symp. Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications, Gdynia, Poland, 2010, Jedrzejowicz, P. et al., (eds.), Lecture Notes in Computer Science, 2010, vol. 6071, Springer-Verlag 2010, str. 390–399, (doi:10.1007/978-3-642-13541-5_40).
 3. Kaczorek, J. Wiszniewski, B.: "A simple model for automated negotiations over collaboration agreements in ebXML", 13th IEEE Conf. on Commerce and Enterprise Computing (CEC 2011), Luxembourg, Sept.5-7, 2011, str. 167-172, (doi:10.1109/CEC.2011.28).
 4. Siciarek, J., Wiszniewski, B.: "IODA - an Interactive Open Document Architecture, Procedia Computer Science", vol. 4, Proc. ICCS 2011, Singapur, Elseviere 2011, str. 668-677, (doi:10.1016/j.procs.2011.04.070).
 5. Wiszniewski, B.: "A document-centric processing paradigm for collaborative computing", Human-Computer Systems Interaction. Backgrounds and Applications 2, Part I, series Advances in Soft Computing, Springer Verlag, 2012, Zdzisław S. Hippe Z.S., Kulikowski J.L, Mroczek T. (eds.), str. 225-238, (doi:10.1007/978-3-642-23187-2).
 6. Godlewska, M.:" Agent system for managing Distributed mobile interactive documents in knowledge-based organizations", Transactions on Computational Collective Intelligence VI, Lecture Notes in Computer Science, 2012, vol. 7190, Springer-Verlag 2012, Ngoc Thanh Nguyen (ed.), str. 121-145, (doi:10.1007/978-3-642-29356-6).
 7. Szwoch, W.: Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki. PWNT 2012, (ISBN 978-83-926806-8-0).
 8. Kaczmarek, A.Ł.: "Metody wprowadzania informacji do mobilnych dokumentów interaktywnych oparte na identyfikacji podobnych treści." XXII Seminarium "Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice'2012, PTETiS,  Zeszyty Naukowe Wydziału EiA Politechniki Gdańskiej, nr 31/2012, str. 65-68, (ISSN 1425-5766).
 9. Szwoch, W., Mucha, M.: "Recognition of hand drawn flowcharts", Image Processing and Communications Challenges 4, Choraś, R.S. (ed.), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 184, Springer, 2013, str. 65-72 (doi:10.1007/978-3-642-32384-3).
 10. Dokupil, D.: "Edytor polityk negocjacyjnych mobilnego dokumentu elektornicznego". Mat. konf. ICT Young 2013, Gdańsk, May 24-25, 2013, str. 107-112, (ISBN 978-83-60779-21-7).
 11. Siciarek, J., Smiatacz, M., Wiszniewski, B.: "For Your Eyes Only - Biometric Protection of PDF Documents". Proc. 2013 Int. Conf. on e-Learning. e-Business, Enterprise Information Systems and e-Government (EEE 2013), Las Vegas, Nevada, USA,  July 22 – 25, 2013, str. 212-217, (ISBN 1-60132-240-2).
 12. Kaczorek, J., Wiszniewski, B.: "Augmenting digital documents with negotiation capability". Proc. 2013 ACM Symp. on Document Engineering (DocEng '13), Florence, Italy, Sept. 10-13, 2013, str. 95-98, (doi:10.1145/2494266.2494305).
 13. Siciarek, J.: "Semantics Driven Table Understanding in Born-Digital Documents", Image Processing and Communications Challenges 5, Choraś, R.S. (ed.), series Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 233, Springer, 2014, str. 153-160, (doi:10.1007/978-3-319-01622-1_18)
 14. Wiszniewski, B.: "Next Generation Digital", Science & Technology, September 2013, issue 08, Pan European Networks, pp. 77 (ISSN 2049-2405)
 15. Wiszniewski, B.: "Interactive documents for network organisations", Adjacent Digital Politics Ltd., December 2013 (eBook)
 16. Pieniążek, P.: "Automatic Extraction of Business Logic from Digital Documents”, Image Processing & Communications Challenges 6, Choraś, R.S. (ed.), series Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 313, Springer, 2015, str. 161-168, (doi:10.1007/978-3-319-10662-5_20)
 17. Kaczmarek A.L., "Information Retrieval with the Use of Music Clustering by Directions Algorithm", New Trends in Networking, Computing, E-learning, Systems Sciences, and Engineering, K. Elleithy and T. Sobh (eds.), Lecture Notes in Electrical Engineering vol. 312, Springer International Publishing Switzerland 2014, pp. 171-178. (doi:10.1007/978-3-319-06764-3_22)
 18. Godlewska, M.,Wiszniewski B.: „Smart Email: Almost An Agent Platform ”, Innovations and Advances in Computing, Informatics, Systems Sciences, Networking and Engineering, Sobh, T., Elleithy, K. (eds), Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 313, pp. 581-589, Springer International Publishing Switzerland, 2015. (doi:10.1007/978-3-319-06773-5_78)
 19. Kaczmarek, A.: „The Application of the IODA Document Architecture to Music Data”, Proc. 6th Int. Conf. on Knowledge Management and Information Sharing KMIS 2014,, October 21-24, 2014, Rzym, Włochy. Liu K. and Filipe J. (eds), SCITEPRESS 2014, str. 268-273. (ISBN: 978-989-758-050-5)
 20. Siciarek, J., Wiszniewski, B.: „Extraction of information from born-digital PDF documents for reproducible research”, 6th Int. Conf. on Information Management and Engineering ICIME 2014, December 6 - 7, 2014, Paryż, Francja, w Journal of Advanced Management Science, vol. 4, no. 3, May 2016, str. 238-244. (doi:10.12720/joams.4.3.238-244)
 21. Maroszczyk, M., Pilecki, M., Szczypka, M.: „Facial data registration facility for biometric protection of electronic documents”, IX edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków SMI-2014, 24 września 2014, Poznań, w Social Aspects of Business Informatics (red. Marciniak, A., Morzy, M.), Zeszyty Rady Naukowej PTI, 2014, Nakom, Poznań-Warszawa, str. 63-70 , (ISBN 978-83-63919-19-1)
 22. Godlewska, M.: "Reliable Document-Centric Processing in Loosely Coupled Email-Based Systems", Proc. 9th Int. Conf. on Digital Society ICDS’15, Feb. 22-27, 2015, Lizbona, Portugalia, str. 38-45. (ISSN:2308-3956)
 23. Kaczorek, J., Wiszniewski, B.: "Bilateral Multi-Issue Negotiation Between Active Documents and Execution Devices", Proc. 9th Int. Conf. on Digital Society ICDS’15, Feb. 22-27, 2015, Lizbona, Portugalia str. 52-58. (ISSN:2308-3956)
 24. Kaczorek, J., Wiszniewski, B.: "Document Agents with the Intelligent Negotiation Capability", Knowledge and Cognitive Science and Technologies (KCST 2015), Proc. 19th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2015), Orlando, FL, USA, July 12-15, 2015, vol.II, str.353-358. (ISBN-13:978-1-941763-250-4).
 25. Kaczorek, J.: "Automatyczna negocjacja protokołu uzgodnień między agentami", Zaawansowane systemy automatyki i diagnostyki (Advanced Systems for Automation and Diagnostics), seria Control and Computer Science - Information Technology, Control Theory, Fault and System Diagnosis (red. Kowalczuk, Z., Domżalski, M.), PWNT 2015,  str.205-216. (ISBN: 978-83-63177-00-3).
 26. Godlewska, M.: "Smart Document-Centric Processing of Human Oriented Information Flows", Computing and Informatics, Vol. 37, 2018, No. 3, str. 673–692, (10.4149/cai_2018_3_673)
 27. Kaczorek, J., Wiszniewski, B.: "Bilateral multi-issue negotiation of execution contexts by proactive document agents", International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing Vol. 32, 2019, No. 3, str.1-17, (10.1504/IJAHUC.2019.10018357)
 28. Smiatacz, M., Wiszniewski, B. Just look at to open it up: A biometric verification facility for password autofill to protect electronic documents. Multimed Tools Appl (2021), str. 1-36. https://doi.org/10.1007/s11042-021-10533-8