Guests online

Podziękowania

Składamy podziękowania Narodowemu Centrum Nauki (NCN) za uznanie inżynierii dokumentu jako dyscypliny leżącej w zakresie badań podstawowych, obejmujących prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów.