Guests online

Stan obecny

Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego nr 2011/01/B/ST6/06500 między Narodowym Centrum Nauki a Politechniką Gdańską została podpisana w dniu 28 grudnia, 2011. Projekt rozpoczęty.