Guests online

Stan obecny

1. Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego nr 2011/01/B/ST6/06500 między Narodowym Centrum Nauki a Politechniką Gdańską została podpisana w dniu 28 grudnia, 2011. Projekt rozpoczęty.

2. Pozytywna ocena merytoryczna wyników projektu przez Narodowe centrum nauki (pismo z dn. 5 listopada 2018). Projekt zakończony.