Guests online

Aktualności

24 stycznia 2012 - Rada Wydziału ETI nadała p. Adamowi Kaczmarkowi stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. "Metody wyszukiwania informacji oparte na wyznaczaniu kierunków" (doi:10.1109/TIE.2010.2045315)

05-07 września 2012 - Wioleta Szwoch zaprezentowała referat na 4. Międzynarodowej Konferencji Image Processing & Communications w Bydgoszczy (Polska). [poster]

24 lipca 2013 - Maciej Smiatacz zaprezentował referat na 2013 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing, WORLDCOMP 2013 w Las Vegas, Nevada, USA. [slajdy]

11 września 2013 - Jacek Siciarek zaprezentował referat na 5. Międzynarodowej Konferencji Image Processing & Communications w Bydgoszczy (Polska). [slajdy]

12 września 2013 - Jerzy Kaczorek zaprezentował referat na 13. ACM Symposium on Document Engineering DocEng 2013 we Florencji we Włoszech [slajdy].

19 listopada 2013 - Rada Wydziału ETI nadała p. Magdalenie Godlewskiej stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. "Model otwartej architektury rozproszonych dokumentów elektronicznych wspierającej proces podejmowania decyzji w trybie obliczeń zespołowych" [rozprawa]

11 grudnia 2013 - Bogdan Wiszniewski zaprezentował referat na konferencji GigaCon - Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie, w Gdańsku [slajdy]

14 grudnia 2013 - Adam Ł. Kaczmarek zaprezentował referat na e-Konferencji CISSE-2013 [nagranie]

14 grudnia 2013 - Bogdan Wiszniewski zaprezentował referat na e-Konferencji CISSE-2013 [nagranie]

11 września 2014 - Paweł Pieniążek zaprezentował referat na 6. Międzynarodowej Konferencji Image Processing & Communications w Bydgoszczy (Polska) [slajdy]

17 września 2014 - Jacek Siciarek zaprezentował referat na seminarium doktoranckim miedzynarodowej konferencji  14. ACM Symposium on Document Engineering DocEng 2014 w Fort Collins, Colorado, USA [streszczenie, slajdy]

24 września 2014 - Marcin Pilecki zaprezentował referat na krajowej konferencji SMI-2014: Sejmik Młodych Informatyków  w Poznaniu (Polska) [streszczenie, slajdy]

24 października 2014 - Adam Kaczmarek zaprezentował plakat na konferencji "6th International Conference on Knowledge Management and Information Sharing" w Rzymie we Włoszech [plakat].

7 grudnia 2014 - Jacek Siciarek zaprezentował referat na konferencji "6th International Conference on Information Management and Engineering ICIME 2014" w Paryżu we Francji (najlepsza prezentacja Sesji 3).

24 lutego 2015 - Magdalena Godlewska zaprezentowała referat na konferencji "9th Int. Conf. on Digital Society ICDS 2015" w Lizbonie, Portugalia [slajdy]

25 lutego 2015 - Jerzy Kaczorek zaprezentował referat na konferencji "9th Int. Conf. on Digital Society ICDS 2015" w Lizbonie, Portugalia (wyróżnienie) [slajdy]

14 lipca 2015 - Jerzy Kaczorek zaprezentował referat na konferencji "Knowledge and Cognitive Science and Technologies - KCST 2015" w Orlando, USA (wyróżnienie) [slajdy]

8 września 2015 - Jerzy Kaczorek zaprezentował referat na konferencji "12th Int. Conf. on Diagnostics of Processes and Systems" w Ustce, USA [slajdy]

17 listopada 2015 - Rada Wydziału ETI nadała p. Jerzemu Kaczorkowi stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. "Metody automatycznego negocjowania uzgodnień w realizacji usług internetowych" [rozprawa]